I tilfælde af sygdomDagpleje - 148 - 800px_jpeg

Små børn er ofte syge og trænger i den forbindelse til særlig omsorg, ro og pleje, og da forældre er langt de bedste til at sørge for dette modtages der ikke syge børn i mit hjem. Samtidig skal de øvrige børn ikke udsættes for unødig smitte. Med sygdom menes der, både det der rent lægeligt kan konstateres, og det der kan være en diffus utilpashed. Eksempelvis kan kvalme og hovedpine ikke måles, men sagtens gøre barnet meget sløjt. Derfor er det indimellem en vurdering, som bygger på erfaring og gensidig tillid, der afgør om jeres barn anses for at være sygt.

Hvis jeres barn bliver syg mens det er hos mig, ringer jeg naturligvis til jer, så I kan komme og hente barnet hurtigst muligt. Hvis barnet bliver syg derhjemme, kontakter I mig, gerne via sms, når I ved, at barnet ikke kommer samt senest samme morgen, som barnet igen er klar til at komme til mig. Alt sammen af hensyn til planlægning af dagen og aktiviteterne for de andre børn.

Hvis jeg skulle blive syg, kontakter jeg jer hurtigst muligt, så I har mulighed for selv at arrangere pasning. I hører ligeledes fra mig så snart jeg igen er rask og klar til at møde på arbejde.

Kort sagt:

  • Jeg modtager ikke syge børn
  • Hvis jeres barn bliver syg, mens det er hos mig, kontakter jeg jer hurtigst muligt så I kan hente barnet
  • Hvis jeg bliver syg kontakter jeg jer hurtigst muligt og I sørger selv for pasning