Priser og betaling

Når du vælger at sætte dit barn i en privat pasningsordning, så koster det dig faktisk ikke mere end et kommunalt tilbud. Prisen er 2.993 kr. pr. måned. Du får naturligvis også de samme søskenderabatter, hvis du har flere børn i tilbuddet.

Sådan beregnes din egenbetaling
En plads i dagplejen koster samlet 9.750 kr. om måneden, alt inkluderet. Prisen fordeles med en egenbetaling på 2.993 kr. og et kommunalt tilskud på 6.757 kr. Herunder kan du se hvorledes betaling skal ske.

  1. Hver den sidste hverdag i måneden indsætter du det samlede beløb på 9.750 kr. på min konto.
  2. Jeg indberetter omgående til Fredericia Kommune at indbetalingen har fundet sted.
  3. Fredericia Kommune indsætter straks det kommunale tilskud på 6.757 kr. på din nemkonto.

De anførte takster er gældende pr. 1. januar 2022. Eventuelle prisreguleringer sker typisk i forbindelse med årsskiftet.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til d. 1. i måneden. Du kan ikke udmelde dit barn for juli måned.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om reglerne på Fredericia Kommunes hjemmeside. Du skal blot klikke her!

Du kan hente blanketten til ansøgning om tilskud her

Dagpleje - 31 - 400px_jpegDagpleje - 47 - 800px_jpegDagpleje - 62 - 800px_jpeg